banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Tipy pro vás

Výroba damaškové oceli pro pevný lovecký nůž

Výroba damaškové oceli pro pevný lovecký nůž

Damaškové ocel si v historii chladných zbraní vybudovala neochvějné místo. O mytických vlastnostech japonských mečů (tzv. katan) a jiných zbraní z ní vyrobených slyšel snad každý. Kromě vyjímečných mechanických vlastností a řezivosti damašková ocel vyniká také dekorativním vzhledem. Díky těmto vlastnostem byla v historii používána na čepele těch nejlepších chladných zbraní, které svými vlastnostmi předčily většinu zbraní zbytku světa. Svoje místo si damašková ocel udržela i dnes, kdy se používá při výrobě luxusních nožůmečů, ale i šperků.

Co je damašková ocel?

Damašková ocel nebo také damašeksvářkový damašekdamask je ocel nehomogenního složení, většinou se skládá z vrstev o různém chemickém složení. Existuje víc typů damaškové oceli, tzv. Wootz, litý damašek, ale tím se v tomto článku zabývat nebudu. Tyto vrstvy jsou pevně spojeny řádnou krystalickou vazbou v jeden celek pomocí kovářského svařování. Po vyleštění a napletení povrchu se na damaškové oceli objeví dekorativní vzorování reprezentující jednotlivé vrstvy.

Krátce k historii

První zmínky o damašku se objevují už v rané době železné. Pravděpodobně byl nejprve vyráběn v Indii, odkud se rozšířil do celého světa. Název damašková ocel je podle syrského města Damašek, přes které byl damašek zejména z Indie dovážen. Z počátku se nejspíše jednalo o již zmiňovaný litý damašek, jehož výroba byla tajemstvím. Snaha napodobit tento materiál vedla k výrobě svářkového damašku. Tu japonští mistři kováři dotáhli téměř k dokonalosti. K rozvoji svářkového damašku přispěla i metoda výroby samotné oceli. Ta byla v minulosti velice složitá a vyráběla se z tzv. kovové houby, která vznikla v peci na dřevěné uhlí tavením přispávané namleté rudy. Tato pórovitá kovová houba nestejného složení byla kováři homogenizována opakovaným překováváním a překládáním, což už je jenom krok k damaškové oceli.

Vlastnosti

Výjimečné vlastnosti damaškové oceli se dají rozdělit do dvou skupin: mechanické a estetické. Z pohledu mechanických vlastností v sobě damašková ocel snoubí vlastnosti použitých materiálů, které se v damašku ve vrstvách střídají. Damašková ocel má rozdílné parametry vzhledem k orientaci vrstev, proto se tyto vrstvy často různě přetáčejí, aby se dosáhlo optimálních vlastností. Počet těchto vrstev může být od dvou (tzv. sendvičová ocel) až do desítky tisíc. Tyto vrstvy mají odlišné mechanické vlastnosti a výsledná damašková ocel je jakýmsi skloubením obou těchto vlastností. Vhodným složením a počtem vrstev damašku (vysokouhlíková tvrdá vrstva a nízkouhlíková houževnatá vrstva) můžeme vytvořit damaškovou ocel, která má vysokou tvrdost vysokouhlíkové oceli a též zvýšenou houževnatost nízkouhlíkové vrstvy

 

 

Výroba

Jak již bylo naznačeno, výroba damaškové oceli je velice náročný proces. Vyžaduje zručnost a hlavně zkušenosti kováře. Damašková ocel je náročná zvláště na kovářské svařování, které musí být dokonalé, veškeré kazy jsou vidět ve výsledné kresbě. Výroba začíná volbou vhodné kombinace materiálu budoucího damašku (viz obr.4). Z něj se vytvoří takzvaný paket, například o počátečních deseti vrstvách (obr.5).

Obr. 4 Materiál na paket

Obr. 5 Desetivrstvý paket připravený pro kovářské svařování

Při kovářském svařování se paket zahřeje na vysokou teplotu v kovářské výhni, kdy dojde k rozpuštění oxidů (okují) na povrchu oceli a roztavené okuje pod údery kladiva odchází se svaru a zároveň dojde k svaření jednotlivých vrstev. Při nízké teplotě nebo nedostatečném prohřátí celého objemu paketu ke svaru vůbec nedojde, naopak při přehřátí dojde k znehodnocení oceli a pod údery kladiva se doslova rozpadne. Důležité je i překování paketu, nesprávným úderem struska neodchází ze svaru a v damaškové oceli vnikají kazy. Po svaření se paket rozsekne a přeloží jak je vidět na obrázku 6, tím se zdvojnásobí počet vrstev v paketu, tedy na dvacet vrstev.

Obr. 6 Překládání paketu při kterém dochází k zdvojnásobení vrstev

Celý proces se následně opakuje do požadovaného počtu vrstev. Poté se z paketu nahrubo vyková požadovaná čepel. Tímto procesem vznikne základní struktura damaškové oceli podobná dřevu (obr.7). Složitějšími procesy překládání potom vznikají různé kresby, jak je vidět na ukázkách (viz obr. 8 a 9).

Obr. 7 Damaškové kuchařské nože se základním vzorem

Obr. 8 Příklad kombinace základního vzoru a torzírovaného damašku

Obr. 9 Příklad damaškového vzoru peříčko

 

Článkem vás provázeli fotky mojí tvorby, kterou se zabývám již 10 let. Pokud by váš cokoliv zaujalo nebo zajímalo nad rámec tohoto článku, neváhejte mě kontaktovat.

  • Ing. Jan Pomahač

Tel: 732367160
turboknives@email.cz

 

www.facebook.com/turboknives

banner right
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Rozumím