banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Tipy pro vás

Vyčistěte krmelce a zásypy - aktuálně v honitbě

Vyčistěte krmelce a zásypy - aktuálně v honitbě

Nezapomeňte po zimě vyčistit a asanovat svá přikrmovací zařízení

Po přikrmovacím období je nutné uvést přikrmovací zařízení do stavu hygienických opatření, které vedou k eliminaci onemocnění zvěře.

Vše se musí řádně dezinfikovat (nejlépe haseným vápnem) nebo jiným virucidním přípravkem. 

Zbytky krmiva a trus se spálí, nebo zkompostují. Půda v nejbližším okolí se překope a asanuje hašeným vápnem nebo modrou skalicí. Taková opaření se zpravidla dělají i před zahájením krmné sezóny.  Časem je vhodné krmné zařízení přemístnit na jinou lokalitu. 

banner right