banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Tipy pro vás

Srncům roste paroží - aktuálně v naší přírodě

Srncům roste paroží - aktuálně v naší přírodě

V přírodě se nyní můžeme setkat se srnci, jejichž paroží je ve fázi růstu. Řečeno mysliveckou mluvou jde o RONĚNÍ PAROŽÍ. 

Ronění paroží je počáteční období růstu parohů. U mladých jedinců dochází k ronění prvního paroží po zkostnatění pučnic, u starších po shození parohů, kdy se obnažené pučnice překryjí jemnou kůží, která je vlastně základem lýči (mechu) kryjícího rostoucí parohy.

Paroží je u samců srnčí zvěře druhotným pohlavním znakem, které každoročně roste z pučnice. Srnec paroží každoročně vytlouká a shazuje. V době říje slouží paroží jako účinná zbraň.

Paroh je v růstové fázi pokryt tzv. lýčím.

Lýčí je silně prokrvená a citlivá, krátce osrstěná kůže s množstvím pachových žláz, vyživující rostoucí paroh. Po vyzrání parohu odumře a zvěř se ho zbavuje vytloukáním, tj. odíráním o dřeviny nebo tvrdší byliny. Někdy zvěř kusy lýčí požírá. Původní název pro lýčí je mech. 

Zajímavostí je samotná struktura lýčí u kterého je absence podkožního vaziva a tuku. Samotné lýčí je pak tvořené krátkými chlupy bez známek pesíků (dlouhých chlupů). 

Pod lýčím je skryt krevní oběh, který zajišťuje živiny pro rostoucí paroh až do doby jeho úplné mineralizace. 

Mineralizací je míněno hlavně ukládání vápenatofosforečných sloučenin.

Růst paroží a jeho mineralizace je ovlivňován a řízen činností nervové soustavy a žláz s vnitřní sekrecí. 

 

Ilustrační foto: Josef Vršan

banner right