banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Tipy pro vás

Příprava na přikrmování zvěře - sypká minerální krmiva

Příprava na přikrmování zvěře - sypká minerální krmiva

Proč vyměnit sůl ve slaniscích za sypká minerální krmiva určená k lízání zvěří?

Každý myslivec ví, že musí mít a provozovat slaniska se solí. Sůl je celoročně k dispozici, aby ji mohla zvěř brát, když ji potřebuje. Sodík obsažený v soli je velice důležitý pro správnou činnost organismu. Stejně tak ale zvěř potřebuje i další živiny jako vápník a fosfor, tedy hlavní minerály pro rozvoj kostry a růst paroží.  Dále hořčík a stopové prvky. Sypká minerální krmiva určená jako náplň slanisek toto splňují.     

Zvěř má možnost získat minerální látky z rostlinné přirozené potravy. Tento zdroj je nejlepší, obsah minerálních látek v rostlinných pletivech ale závisí na obsahu minerálií v půdě. Dalšími způsoby, jak můžeme poskytnout zvěři minerální látky, jsou nakoupená krmiva, která již minerály obsahují nebo minerální krmiva, která si myslivci zamíchají sami do své doma vyrobené krmné směsi. Poslední, ale podle mého názoru nejvhodnější možností je využít sypká minerální krmiva, určená jako náplň do slanisek.

Minerální krmiva do slanisek obsahují samozřejmě sůl jako zdroj sodíku, dále z makroprvků vápník, fosfor a hořčík. Také stopové prvky - měď, mangan, zinek, selen, kobalt a jód, a jsou-li obsaženy vitaminy, pak většinou vitamin A, D3 a E. VVS Verměřovice vyrábí takový produkt s názvem „Premin SLANSIKO“. S tímto výrobkem máme dlouholeté dobré zkušenosti u našich zákazníků. 

Sůl je hlavním zdrojem sodíku i chloru. Po staletí je známo, že obsah sodíku v rostlinách je nízký, zvěř hledá přirozeně jeho zdroje. Z tohoto důvodu se sůl zvěři předkládá, a k tomu je levná. Podle mnoha vědeckých výzkumů je pravděpodobně sodík jediná minerální živina, u které tělo zvířete je schopné rozpoznat její deficit a hledat zdroje pro její doplnění. V angličtině proto existuje termín „Nutritional wisdom“, který by se dal volně přeložit jako výživová moudrost zvířete. Také chutnost soli je její velice důležitou charakteristikou, protože mnoho ostatních minerálů chutných není. Proto se sůl velice často také používá i jako nosič pro zamíchání ostatních minerálních surovin.

Které faktory ovlivňují příjem minerálních krmiv ve slaniscích zvěří?

-      Druh zvěře a velikost těla

-      Produkční či mimoprodukční stádium zvěře – růst zvěře, růst paroží, březost, kojení, říje apod.

-      Fáze zralosti pícnin a dalších rostlinných zdrojů

-      Celkové množství přijímané sušiny krmné dávky

-      Minulý a současný program předkládání minerálních krmiv zvěři

-      Obsah minerálů v půdě

-      Vzdálenost minerálního slaniska od vodního zdroje

-      Počet slanisek, množství zvěře a dostupnost zvěře ke slaniskům

-      Chuťové preference

 

Zvěř bere minerálie ze slanisek za předpokladu, že má jejich deficit, především sodíku. Důležitým faktorem ovlivňujícím odběr minerálních látek je stres. Při zvýšeném stresu roste potřeba minerálií. Taktéž je větší potřeba v případě výskytu parazitů nebo nějaké infekce. V neposlední řadě musíme mít na zřeteli vzájemné vazby mezi minerálními látkami. Je-li v půdě či krmné dávce nadbytek nějaké minerální živiny, může to mít za následek vyšší potřebu jiné živiny. Vzájemné vztahy mezi minerálními živinami jsou velmi složité, přesně jsou znázorněny na minerálním kole.

 

Minerální kolo se znázorněním vzájemných vazeb minerálních látek

  

 

Jaké můžou být důvody odmítání minerálního krmiva ve slanisku? Samozřejmě, když je něco nové, tak je to divné. Zvěř si na nový druh krmiva musí zvyknout. Doba návyku je velice rozdílná a záleží na mnoha faktorech. Je nutné dobu návyku přečkat, vydržet. Důležitým momentem je ponechat klasickou kusovou sůl po krátké období návyku na nové sypké minerální krmivo, protože na sůl je zvěř zvyklá a také je chutnější a dlouhodobě ji preferuje před ostatními zdroji minerálních látek. Po té, co se zvěř naučí lízat sypké minerální krmivo Premin SLANISKO, již znovu kusovou sůl do slanisek nedávejte a ani ji nemějte b blízkém okolí.  Dalšími vlivy, které mohou být příčinou odmítání lízat minerální krmiva,je dostatečné přijímání množství minerálií z přirozené potravy nebo vody. Množství minerálních látek v pastvě a další rostlinné potravě a ve vodě je přímo úměrné minerálnímu složení půdy. Přirozeně obsažené minerální živiny v krmivech jsou organismem lépe využívány, proto mají výhody ty lokality, kde je dostatek minerálních živin v půdě. Bohužel obecně je v přírodě nedostatek minerálních látek, je tedy nutné použít minerální krmiva v chovu, aby zvěř mohla ukázat svůj genetický a trofejový potenciál. Dalšími vlivy, které mohou zapříčinit odmítání minerálních krmiv ve slaniscích, je mimoprodukční stav zvěře, tedy mimo dobu růstu paroží, mimo dobu březosti, kojení apod., dále to mohou být vlivy ročních období. Také nízká úroveň bílkovin a energie krmné dávky zvěře je příčinou nižší potřeby minerálních látek.   

Praktické informace:

-      Zpočátku dejte do slanisek menší množství

-      Položte na sypké minerální krmivo kousek kusové soli

-      Kontrolujte odběr minerálního krmiva ve slaniscích

-      Jakmile zvěřzačne pravidelně brát, slaniska doplňte větším množstvím sypkým minerálním krmivem a další kusovou sůl již nedávejte /zvěř má dostatek soli v sypkém minerálním krmivu, kusová sůl slouží jen k rychlejšímu návyku na nový produkt/

-      Nedopusťte, aby minerální slanisko bylo prázdné 

-      Provozujte dostatečný počet minerálních slanisek, musí mít k nim přístup všechna zvěř po celý rok

-      Udržujte minerální krmiva ve slaniscích čistá od špíny a trusu

-      Při aplikaci minerálních krmiv ve slaniscích nedávejte již kusovou sůl, zvěř ji chuťově preferuje a sypké minerální krmivo nebere

 

Minerální slaniska by měla být chráněna proti působení deště, aby nedocházelo v rychlému vyplavení živin, které by se mohly rozpustit. Když zvěř líže minerální krmivo se solí, má větší potřebu vody, zdroje vody by měly být k dispozici. Typ a velikost minerálního slaniska musí vyhovovat druhu zvěře, který slaniska navštěvuje. Samci v době růstu paroží jsou na paroží v lýčí citliví a k nevhodně řešenému slanisku mohou odmítat chodit, aby si ho neporanili. Chovatelé zvěře jak ve volných honitbách, tak v oborách, popř. na farmách nebo v zájmových chovech musí vybudovat dostatečnou síť slanisek, kterou přizpůsobí dané lokalitě a potřebám zvěře.

Používání minerálních krmiv ve slaniscích je nejjednodušším způsobem, jak poskytnout zvěři celý komplex minerálních živin, a to celoročně!

 

Ing. Ondřej Faltus, VVS Verměřovice s.r.o.

www.sparkata.cz

faltus@vvs.cz

 Ilustrační foto: Roman Mančík 

banner right