banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Tipy pro vás

Právní poradna - převážení zbraní přes sousední honitbu

Právní poradna - převážení zbraní přes sousední honitbu

Otázka:

 

Mohu s loveckými zbraněmi projíždět vozidlem po polních cestách (ostatní komunikace) cizí honitbou, abych si tak zkrátil cestu do svého revíru ?

 

 

 

 

 

 

Odpověď:  KLIMUS & PARTNERS s.r.o. 

 

Obecně jízda se zbraní v autě a projíždění po komunikacích na cizí honitbě jsou dvě odlišné věci, které na sebe zpravidla nemají žádný vliv. K tomu abyste neporušil zákon při převozu střelné zbraně skupiny C, tedy zbraně lovecké, musíte dle zákona o střelných zbraních přepravovat zbraň ve stavu vylučujícím její okamžité použití, nejlépe tak v uzavřeném obalu. Vždy mějte s sebou ale zbrojní průkaz a průkaz zbraně.

 

Co se týká otázky projíždění přes cizí honitby, tak záleží, přes jaký druh pozemní komunikace budete přejíždět. V případě, že by se jednalo o polní cestu, jak uvádíte ve svém dotazu, tak by se jednalo o účelovou komunikaci jimiž jsou komunikace, které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků a je důležité jestli jako taková je veřejně přístupná, nebo není. V případě, že by šlo o komunikaci v uzavřeném prostoru, například ohraničenou závorami či brankou, tak ji můžete využívat pouze v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník tohoto prostoru, tudíž po dohodě s ním. V případě, že by šlo o veřejnou účelovou komunikaci, tak ji můžete využívat bez omezení, stejně tak i kdyby se jednalo o komunikaci místní. Rozdíl průjezdu přes tyto dva druhy komunikace je v tom, že na účelové komunikaci, když bude spadat do pozemků jež jsou součástí honitby, Vás může zkontrolovat myslivecká stráž, kdežto na místní komunikaci Vás myslivecká stráž kontrolovat nemůže, jelikož tyto komunikace spadají do vlastnictví obcí, a tudíž nemohou být součástí honitby.

 

Jiná věc by ovšem nastala v případě, pokud by cesta vedla přes les či pozemky určené k plnění funkce lesa. V tomto případě byste pro vjezd s motorovým vozidlem potřeboval souhlas vlastníka, pokud by tento vjezd byl spojený s výkonem práva myslivosti.

 

Teoreticky by problém ve spojení se zbraní v autě mohl nastat díky ustanovení §14 odst. 1 písm. c) který stanovuje následující: „ Myslivecká stráž je oprávněna zadržet osobu, kterou přistihne v honitbě při neoprávněném lovu nebo při jiné činnosti tímto zákonem zakázané, nebo osobu, kterou přistihne v honitbě se zakázanou loveckou výzbrojí anebo se střelnou zbraní, pokud nejde o osobu oprávněnou podle zvláštních právních předpisů držet střelnou zbraň i na honebních pozemcích, a neprodleně přivolat orgán Policie České republiky.“ Komentář k tomuto ustanovení pohlíží na vzniklou situaci v případě, kdy byste přes honitbu procházel, byť se zbraní zlomenou či vybitou tudíž nepřipravenou k okamžitému použití. Takovýto průchod se zbraní lze umožnit jen po předchozí dohodě uživatelů sousedních honiteb. S tímto já si však dovolím nesouhlasit, a to z následujícího důvodu. Zákon o střelných zbraních v §2 odst. 2 písm. a) bod 2. rozumí pod držením zbraně mít zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo, tudíž budete-li mít zbraň uchovanou v pouzdře, neměl by nastat žádný problém. Zvláště pak, když na Vámi drženou loveckou zbraň budete mít zbrojní průkaz a průkaz zbraně a nebude se tak jednat o zakázanou zbraň.

 

Jak můžete vidět zákonná úprava na Váš dotaz nepodává jednoznačnou odpověď. Dikce zákona výslovně nezakazuje přejezdy přes cizí honitby se zbraní v autě, avšak v některých případech bez předchozího povolení pozemkem projet nemůžete i kdybyste zbraň v autě neměl. Dle mého názoru by se však na přejezd přes honitbu se zbraní v autě, v případě, že byste splňoval výše uvedené podmínky, nemělo vztahovat ustanovení o oprávnění myslivecké stráže Vás zadržet.

Pokud si ale nejste jistý, přes jaký druh účelové komunikace máte v plánu projíždět a jestli na to potřebujete případné povolení vlastníka, tak Vám pak doporučuji se s vlastníkem honitby raději předem domluvit, ať tak předejdete jakýmkoliv problémům.

 

 

KLIMUS & PARTNERS s.r.o. 

 

 

banner right
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Rozumím