banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Etika a historie myslivosti

Představujeme střední lesnickou školu a střední odborné učiliště Křivoklát

Představujeme střední lesnickou školu a střední odborné učiliště Křivoklát

Rádi bychom Vám představili Střední lesnickou školu a Střední odborné učiliště Křivoklát, které  leží v centrální části CHKO Křivoklátsko. Příroda, lesy, mýtiny, louky, skalní útvary a řeka Berounka. Vše poskládáno do sebe, jako v nádherné pestrobarevné mozaice.

Nevšední bohatství fauny a flóry dávají této krajině punc jedinečnosti. Patří k tomu nejlepšímu a nejzachovalejšímu, co lze vidět ve střední Evropě. Právě pro svou jedinečnost a přírodní bohatství se Křivoklátsko stalo celosvětově významnou biosférickou rezervací M & B, vyhlášenou UNESCO. Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště navazuje na bohatou tradici křivoklátského lesnického školství.

S myšlenkou, zřídit na Křivoklátě lesnickou školu, přišel v první polovině 19. století fürstenbergský lesmistr Ing. Jan Gintl a resolutem v Heiligenbergu dne 16. srpna 1838 schválil majitel křivoklátského panství, kníže Karel Egon II. Fürstenberg, učební osnovu soukromé školy revírnické v Křivoklátě.

Objekt nynějšího učiliště byl postaven v roce 1950. Celý areál školy se od dob svého vzniku výrazně změnil a první absolventi by podobu dnešního učiliště stěží poznali.

Jde o státní školu, kde je výuka bezplatná a absolventi patří k vyhledávaným odborníkům v praxi. Výuku zajišťuje zkušený pedagogický sbor v učebnách a dílnách vybavených nejmodernější didaktickou i dílenskou technikou a lesnickou mechanizací. Žáci mají možnost získání řidičského oprávnění různých skupin a loveckého lístku. Všechny učebny jsou vybaveny dle nejmodernějších požadavků na výuku. Taktéž dílny pro odborný výcvik mají strojní vybavení na vysoké úrovni, plně odpovídající požadavkům současné odborné přípravy žáků. Máme zcela novou tělocvičnu a chemickou laboratoř.

Více informací o škole se můžete dozvědět přímo na jejich stránkách www.sls-krivoklat.cz.

Foto: ww.sls-krivoklat.cz

 

 

banner right