banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Etika a historie myslivosti

Zámek Opočno - MYSLIVOST a LOV

Zámek Opočno - MYSLIVOST a LOV

 

Areál opočenského zámku je jedinečným souborem památek dokládajících způsob života, vkus i myšlení části české společnosti v průběhu pěti století. V zámku obklopeném přírodně krajinářským parkem jsou dochovány historické interiéry s bohatými sbírkami zejména obrazů a zbraní.

 

 

S Opočnem jsou velmi úzce spjaty lov a myslivost. Již před rokem 1598 založili Trčkové z Lípy v sousedství zámku oboru, na jejíchž 242 hektarech je zvěř chována i v současnosti. Opočensko bývalo dějištěm velkolepých honů, kterých se zúčastňovaly významné osobnosti. Roku 1724 ulovila čtyřicetičlenná skupina hostů v čele s Františkem Štěpánem Lotrinským na Opočně během 18 dní 63243 kusů zvěře. Mezi jiným 1710 kanců, 3216 jelenů, 932 lišek a 13242 zajíců.

V zámeckých interiérech zaujmou milovníky lovu zejména rozsáhlé sbírky loveckých zbraní a trofeje zvěře ulovené jak v Evropě, tak v exotických zemích.

Opočenský zámek se pyšní jednou z největších a nejvýznamnějších sbírek historických zbraní a zbroje v ČR. Přední místo zaujímají v místních zbrojnicích lovecké palné zbraně; pušky s kolečkovým, křesadlovým i perkusním zámkem z dílen předních výrobců (Kuchenreiter, Zellner, Cominazzo, Lebeda, Poser, Morávek a další). K zvláště cenným exponátům náleží kupříkladu křesadlové zadovky vyrobené pro hraběte Františka Antonína Šporka. Mechanické střelné zbraně zastupují kuše 15. až 20. století, nechybí kolekce loveckých tesáků, kopí (kančí péra) nebo obojky loveckých „štvaničů“. (Exponáty týkajícími se lovu se mimo jiného nově zabývá kniha Scheurerův lístkový katalog – opočenská sbírka zbraní.)

Instalace loveckého sálů, herny a tzv. etnografické haly dokládají úspěchy někdejšího majitele panství Josefa Colloredo-Mannsfelda při lovu slonů, kaferských buvolů, lvů, levhartů, krokodýlů, buvolců, antilop kudu, vodušek, bahnivců, gazel nebo núbijských kozorožců – během afrických „safari“.

 Dále jelenů wapity, medvěda kodiackého, medvěda grizzly, kamzíků či ovcí tlustorohých – při severoamerických „Big Games“.

Nejpočetnější jsou na Opočně pochopitelně trofeje zvěře žijící či chované v Evropě; srnec obecný, jelen evropský, jelenec viržinský, daněk evropský, medvěd hnědý, liška obecná, los evropský aj.

Opočno zůstává lovecké tradici věrno. Od roku 1968 je každoročně hostitelem evropsky významného sokolnického setkání s mezinárodní účastí.

Se sbírkami zámku se lze seznámit v rámci prohlídek expozic s průvodcem i během vybraných doprovodných akcí (tematické výstavy, rozšířené prohlídky zbrojnic, speciální prohlídky, přednášky na Dny evropského kulturního dědictví, hrané prohlídky aj.).

 

Milan Junek, NPÚ, ÚPS na Sychrově, Státní zámek Opočno, pracovník vztahů k veřejnosti

 

Veškeré informace o zámku naleznete na webu www.zamek-opocno.cz.

banner right