banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Etika a historie myslivosti

Tip na výlet - Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově

Tip na výlet - Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově

Lovecko-lesnické muzeum v Úsově je ojedinělým historickým muzeem tohoto druhu ve střední Evropě. Prezentuje lovecké a přírodovědné sbírky trofejí nejen z Čech, ale i z Polska, Itálie, Indie a Afriky. Expozice je umístěna v barokním Martinelliho paláci.

Původní gotický hrad, postavený ve stylu francouzského kastelu, náleží mezi nejstarší na Moravě. První zmínka o něm spadá do roku 1260.

V 15. století byl krátce v držení Šternberků. Byl občasným sídlem synovce Karla IV., markraběte Prokopa, jemuž sloužil ve válkách s jeho bratrem Joštem jako důležitý opěrný bod. V 15. století byl dlouhodobě zastaven pánům z Vlašimi. Jejich nástupci, Boskovicové, získali v 16. století hrad do vlastnictví a od roku 1597 patřil Lichtenštejnům.

Z původního hradu se dochovaly především hradby zpevněné válcovými věžemi, zvýšené pro potřeby dělostřelby v 15. století. Renesanční klenby v zámecké budově a některých místnostech hospodářských budov dokládají výstavbu zámku na místě staršího gotického paláce a rozšiřování zástavby za Boskoviců. Barokní přestavba zámku a výstavba honosného schodiště byla provedena v letech 1692–1699 podle návrhů Domenica Martinelliho.

V objektech úsovského zámku sídlila po dlouhou dobu správa panství, v letech 1852–1867 zde působila první lesnická škola na Moravě, v letech 1911–1914 městská obchodní mlynářská škola a v meziválečném období česká obecná menšinová škola. V roce 1898 schválil Jan II. z Lichtenštejna zřízení lesnického a loveckého muzea s bohatými sbírkami zvířeny z rozsáhlých lichtenštejnských panství a z loveckých výprav do Polska, Itálie, Afriky a Indie. Pro jejich umístění byl následně vybrán úsovský zámek. Lichtenštejnové vlastnili zámek do roku 1945, poté ho spravoval stát, od roku 1995 je hrad a zámek majetkem města Úsova.

Chodby a schodiště při vstupu do expozice lemují trofeje evropské i exotické zvěře, jimž dominují paroží jelenů. Exponáty v prvních čtyřech sálech připomínají historii hradu a zámku Úsov a historii lovecko-lesnického muzea.

V Lovecko-lesnickém muzeu je k vidění například preparát lva, lví kůže, hlavy gazel, antilop, zeber a žirafy, samostatný sál je vyčleněn kozorožcům.

Ve druhém patře si lze prohlédnout kolekce středoevropských savců a ptáků, preparáty srnců, kamzíků, divokých prasat, kachen, hus, bažantů, koroptví, medvědů, lišek a další zvěře, mezi nimiž neujde pozornosti preparát vlka. Jeden ze sálů druhého patra zavede návštěvníky i do říše hmyzu.

Na zámku nechybí ani zbrojnice známá svou unikátní sbírkou pytláckých zbraní zabavených hajnými na lichtenštejnských panstvích.

 

Ve sbírkách úsovského muzea je přes 4 000 kusů přírodnin, z toho na 700 kusů rohů a parohů lemujících zdi chodeb a zámecké schodiště.

Úsov – kolébka lesnického školství na Moravě

V roce 2006 byl vlastníkem úsovského zámku, Městem Úsovem, opraven a rekonstruován jeden z objektů nacházející se v areálu zámku Úsov, označovaný tradičním názvem Stará škola. Jde o budovu, v níž od roku 1852 působila po dobu patnácti let jedna z nejstarších škol středního typu na Moravě, lesnická škola, která byla posléze přestěhována do prostor hradu Sovince a poté do nově vystavěné budovy v Hranicích na Moravě. Nepřetržité trvání této školy, dnes s označením Střední lesnická škola v Hranicích, je důkazem neobyčejné tradice celého lesnického vzdělávání na Moravě.

Autentické interiéry Staré školy dnes hostí novou stálou expozici s názvem „Úsov – kolébka lesnického školství“, otevřenou od 24. dubna 2007. Návštěvníkům se naskýtá pohled do učebny školy z doby jejích počátků v prvních letech vlády císaře Franze Josefa I., staré výukové modely a učební pomůcky připomínají školu na hradě Sovinci i v prvních desetiletích v Hranicích.

Unikátem jsou ručně přepisované učebnice z meziválečného období. Řada vystavovaných exponátů z kabinetů Střední lesnické školy v Hranicích a Středního odborného učiliště strojírenského a lesnického ve Šternberku přibližuje teoretické a praktické studium adeptů lesnického povolání od druhé poloviny 20. století po dnešek. Kresby, dokumenty a fotografie na panelech provázejí návštěvníka více než stopadesátiletou historií lesnického vzdělávání na Moravě.

Nová expozice, blízká svým obsahem sbírkám oblíbeného Lovecko-lesnického muzea, obohacuje nabídku úsovského zámku a návštěvníkům přináší nové poznatky a zajímavosti ze studia lesnických oborů v minulosti i přítomnosti.

V nejstarší části areálu, tzv. Vlašimském paláci, byly zřízeny interaktivní expozice pro dětiHádanky pánů z Vlašimi a Strašidelný labyrint. V objektu tzv. staré školy, někdejším sídle lesnické školy, je od roku 2007 instalována expozice Z dějin lesnického školství na Moravě. Zpřístupněn je také ochoz mezi palácem a starou školou. Od roku 2014 je součástí hlavního prohlídkového okruhu výstava Pohádky na zámku Úsov.

Zámek je otevřen v období od dubna do října. V sezóně se zde také konají celodenní tématické akce.

 

Zdroj: www.muzeum-sumperk.cz

 

 

banner right