banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Etika a historie myslivosti

Navštívili jste již Sallačovu sbírku?

Navštívili jste již Sallačovu sbírku?

Světově významnou sbírku paroží jelenovitých z celého světa a souroží turovitých vytvořil prof. dr. Vilém Sallač na počátku 20. století. K nejvzácnějším exponátům patří paroží jelena Schomburgkova, který žil v Thajsku a v první polovině 20. století byl vyhuben. Velmi cenná jsou i paroží jihoamerických jelenů: huemul, pudu, mazama, jelenec bahenní a pampový.

Celá sbírka obsahuje 400 ks, z toho je 340 paroží jelenovitých60 souroží turovitých (dutorohých). V nové expozici jsou vystaveny všechny druhy a poddruhy jelenovitých obsažené ve sbírce a jako ukázka 6 druhů turovitých; celkem 77 exponátů.

 

Více informací se můžete dozvědět zde

 

zdroj a foto: Národní zemědělské muzeum Ohrada

 

banner right