banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Etika a historie myslivosti

ArcheoPark Pavlov - prvopočátky lovu na našem území

ArcheoPark Pavlov - prvopočátky lovu na našem území

Mezi významné lovecké památky na našem území patří ArcheoPark Pavlov, se svojí expozicí pravěkého sídliště lovců mamutů.

Z expozice je patrný význam lovu jako způsobu obživy a použití prvního loveckého nástroje oštěpu, který je znám již v období paleolitu. 

Pod příkrovem vápnitých spraší, které sem větry doby ledové později navály, se uchovaly půdorysy sídlišť, ohnišť, zbytky dílen, doklady výroby nástrojů a dalších předmětů z paleolitické domácnosti a také kosterní odpad z ulovených a zkonzumovaných zvířat (skládky mamutích kostí a zbytky dalších zvířat). Mezi nejcennější objevy tohoto naleziště patří kostry samotných lidí, doklady technologií, které podle dosavadních znalostí zde lidé použili vůbec poprvé, a konečně i umělecké předměty dokládající jejich estetické cítění.

Archeologická naleziště na svazích vápencového hřebene Pálavy (Pavlovských vrchů) představují v celoevropském měřítku jeden z nejvýznamnějších sídelních areálů, jaké moderní Homo sapiens v období před

30 000 lety v Evropě vytvořil.

Tato naleziště a nejvýznamnější nálezy období gravettienu u nás ale i v zahraničí jsou prezentovány v Archeoparku Pavlov, kde je možné skrze moderní expozici s audiovizuálními prvky proniknout do všech aspektů života člověka obývajícího mladopaleolitickou krajinu pod Pálavou.

 

Více informací se dozvíte na www.archeoparkpavlov.cz

 

Otevírací doba:

duben, říjen, listopad, - pátek až neděle od 9:00 do 16:00 hod.

květen, červen, září, - úterý až neděle od 9:00 do 17:00 hod. 

červenec, srpen, - pondělí až neděle od 9:00 do 18:00 hod.

prosinec, leden, únor, březen, - ZAVŘENO

Rezervace pro skupiny, objednávky komentovaných prohlídek: +420 519 322 126

 

Fotogalerie: Gabriel Dvořák

 

 

 

 

 

 

 

 

banner right