banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Etika a historie myslivosti

Myslivecká mluva losa evropského (Alces alces)

Myslivecká mluva losa evropského (Alces alces)
 • Los – samec
 • Losice – samice
 • Losíče, lůse – mládě
 • Zvěř holá – losice a losíčata
 • Srst – pokrývka těla
 • Přebarvování, línání – obnova srsti
 • Slechy – uši
 • Světla – oči
 • Větrník – nos
 • Svírák – ústní dutina spárkaté zvěře, u losa s horním pyskem
 • Lizák – jazyk spárkaté zvěře a šelem psovitých
 • Krk – část těla mezi hlavou a hrudníkem, podpíraná sedmi krčními obratli u losí zvěře s visícím lalokem
 • Pučnice – úseky nástavců čelní kosti u samců jelenovitých (také u samic sobů), základ růstu parohů
 • Slzníky – kožní váček bez žláz, před předním koutkem očního víčka losa
 • Hruď s plecemi – přední část hrudníku
 • Komora - dutina od 1. žebra až po bránici, v níž jsou uloženy srdce, plíce a tepenný kmen, přivádějící krev do hlavy a hrudních končetin. Oblast nejvhodnějšího zásahu
 • Hřbet s bedry – část těla od kohoutku až po místo připojení posledního žebra k páteři
 • Břicho se slabinami – část trupu mezi hrudníkem a pánví
 • Běhy – nohy srstnaté zvěře, dropa, krocana a loveckých psů
 • Spárky – rohovité útvary, chránící zakončení 3. a 4. prstu sudokopytníků
 • Paspárky – rohovitá pochva na 2. a 5. prstu spárkaté zvěře, umístěná vzadu na běhu, menší než spárek. Při klidné chůzi se zpravidla paspárek ve stopě parohaté a rohaté zvěře neotiskuje, vždy je otištěn ve stopě černé zvěře
 • Kýty – kyje – stehna spárkaté zvěře a zvěřina z nich
 • Obřitek – světlá až bělavá srst tvořící na hýždích v okolí řiti pravidelnou skvrnu u zvěře jelení, daňčí a srnčí, zvláště nápadnou v zimní srsti
 • Kelka – ocas zvěře parohaté a dutorohé, medvěda a bobra
 • Ráže – varlata srstnaté zvěře a psů
 • Šourek – kožovitý vak, vychlípenina břišní stěny, ve kterém jsou uloženy ráže
 • Žíla – pohlavní úd
 • Střapec – prodloužená srst na předkožce samců spárkaté zvěře
 • Kratiny – pohlavní orgán samců – žíla a ráže
 • Svírka – pohlavní orgán samičí zvěře jelenovité
 • Zástěrka – prodloužená žlutavá srst na svírce samic zvěře parohaté
 • Barva – krev
 • Bílí, běl – tuk
 • Vývrh – vnitřnosti
 • Drob – jedlá část vývrhu
 • Výhoz – nejedlá část vývrhu
 • Trávník – myslivecký název složeného žaludku zvěře parohaté a rohaté
 • Zeleň – nestrávený obsah trávníku nebo střev spárkaté zvěře
 • Rez – moč
 • Ždímání – močení
 • Výměty – trus, hrozny (tvrdé), koláče (měkké)
 • Parohy – kostní útvary vyrůstající z pučnice na hlavě samců, při hormonální změně se mohou objevit i na hlavě samic, u losa je paroh ve tvaru lopaty nebo tvaru bidlovitého
 • Lopatáč – los mající na hlavě paroží tvaru lopatovitého podle vyspělosti je lopatáč slabý, silný, hlavní či kapitální
 • Bidláč – los nemající na hlavě paroží tvaru lopatovitého
 • Špičák – nejčastěji mladý los s prvním parožím ve tvaru ostrých špiček na nečleněné lodyze
 • Vidlák – los s dvěma výsadami na lodyze
 • Šesterák – los s třemi výsadami na lodyze, další počty výsad jsou u losa výjimkou
 • Ronění paroží – nasazování parohu, počáteční období růstu parůžků
 • Lýčí, mech – silně prokrvená a citlivá, krátce osrstěná kůže s množstvím pachových žláz, vyživující rostoucí paroh. Po vyzrání parohu odumře a zvěř se ho zbavuje vytloukáním, tj. odíráním o dřeviny nebo tvrdší byliny. Někdy zvěř kusy lýčí požírá              
 • Vytloukání – zbavování vyzrálého paroží lýčí jeho odíráním o dřeviny nebo pevnější byliny. Odřená místa na dřevinách se nazývají výtlučky
 • Shozy – jednotlivé shozené parohy nebo parůžky
 • Růže – silně rozbrázděný či perlený věneček na spodním okraji lodyhy parohu těsně nad pučnicí. Tvoří se od druhého paroží. Podle tvaru se rozeznávají růže řetízkovité či růžencovité (nízké). Jako patologický jev se někdy vyskytují tzv. růže nepravé
 • Pečeť – vypouklá část pod růží, kde se paroh oddělil od pučnice. Má barvu kosti a je drsná
 • Rýhy – brázdy, drážky – podélné prohlubeniny na paroží, místa, jimiž procházely krevní cesty rostoucího paroží
 • Lodyha – viz. Paroh
 • Puky – nevyvinuté výsady na paroží, za výsady se nepočítají, pokud nejsou alespoň 2 cm dlouhé
 • RýhyBrázdyDrážky – podélné prohlubeniny na paroží, místa, jimiž procházely krevní cesty rostoucího paroží
 • Výsada – výrůstek z lodyhy parohu, zakončený bílou špicí, delší než 2cm
 • Jistění, Bádání – zapojení všech vjemových smyslů
 • Pátrání – vnímání zrakem
 • Bystření – vnímání sluchem
 • Větření – vnímání čichem
 • Říje – období sexuální aktivity v měsíci září a částečně října. Dle hlasových projevů je říje rušná nebo tichá, během říje los losici honí a poté ji pokládá, losice je po zdařeném říjním aktu těžká a následně klade v květnu až červnu losíčata
 • Troubení – hlasitý zvukový projev losa v období říje, od jeleního troubení je k rozeznání, jelikož losí troubení je chraplavé se sípavým zvukem
 • Cinkání – hlasový projev při běhu losa, kdy je slyšet klepání (cinkání) spárků o sebe

 

O historii losa se můžete dozvědět více zde.

 

ZDROJ:

Andreska J., Andresková E. – Tisíc let myslivosti

Kovařík J., Rakušan C. – Myslivecká mluva

Rakušan C. a kolektiv – Myslivecký slovník naučný

 

Ilustrační foto: fotobanka.samphotostock.cz 

banner right