banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Etika a historie myslivosti

Myslivecká mluva jelence viržinského (Odocoileus virginianus)

Myslivecká mluva jelence viržinského (Odocoileus virginianus)

 

 • Jelen – samec
 • Laň – samice
 • Kolouch – mládě
 • Laně a kolouši – zvěř holá
 • Srst – pokrývka těla
 • Kůže – orgán obratlovců, sloužící k ochraně organismu před vnějšími prostředím
 • Jelenice – vyčiněná kůže
 • Přebarvování, línání – obnova srsti
 • Slechy – uši
 • Světla – oči
 • Větrník – nos
 • Svírák – ústní dutina spárkaté zvěře
 • Lizák – jazyk spárkaté zvěře a šelem psovitých
 • Pučnice – úseky nástavců čelní kosti u samců jelenovitých (také u samic sobů), základ růstu parohů
 • Parohy – kostní útvary vyrůstající z pučnice na hlavě samců, při hormonální změně se mohou objevit i na hlavě samic
 • Krk - část těla mezi hlavou a hrudníkem, podpíraná sedmi krčními obratli
 • Hruď s plecemi – přední část hrudníku
 • Komora - dutina od 1. žebra až po bránici, v níž jsou uloženy srdce, plíce a tepenný kmen, přivádějící krev do hlavy a hrudních končetin. Oblast nejvhodnějšího zásahu
 • Hřbet s bedry – část těla od kohoutku až po místo připojení posledního žebra k páteři
 • Břicho se slabinami – část trupu mezi hrudníkem a pánví
 • Běhy – nohy srstnaté zvěře, dropa, krocana a loveckých psů
 • Spárky – rohovité útvary, chránící zakončení 3. a 4. prstu sudokopytníků
 • Paspárky – rohovitá pochva na 2. a 5. prstu spárkaté zvěře, umístěná vzadu na běhu, menší než spárek. Při klidné chůzi se zpravidla paspárek ve stopě parohaté a rohaté zvěře neotiskuje, vždy je otištěn ve stopě černé zvěře
 • Kýta – kyje – stehna spárkaté zvěře a zvěřina z nich
 • Kelka – ocas zvěře parohaté a dutorohé, medvěda a bobra
 • Praporek, Pštrosí péro – vertikálně vztyčená kelka v běhu
 • Ráže – varlata srstnaté zvěře a psů
 • Žíla – pohlavní úd
 • Střapec – prodloužená srst na předkožce samců spárkaté zvěře
 • Kratiny – pohlavní orgán samců – žíla a ráže
 • Svírka – pohlavní orgán samičí zvěře jelenovité
 • Zástěrka – prodloužená žlutavá srst na svírce samic zvěře parohaté
 • Barva – krev
 • Bílí, běl – tuk
 • Vývrh – vnitřnosti
 • Drob – jedlá část vývrhu
 • Výhoz – nejedlá část vývrhu
 • Trávník – myslivecký název složeného žaludku zvěře parohaté a rohaté
 • Zeleň – nestrávený obsah trávníku nebo střev spárkaté zvěře
 • Rez – moč
 • Ždímání – močení
 • Výměty – trus, hrozny (tvrdé), koláče (měkké)
 • ZvěřinaJelenina – maso jelení zvěře, jelen je ve zvěřině dobrý nebo špatný v létě je tučný, je v dobrém čase
 • Pučnice – úseky nástavců čelní kosti u samců jelenovitých (také u samic sobů), základ růstu parohů
 • Parohy – kostní útvary vyrůstající z pučnice na hlavě samců, při hormonální změně se mohou objevit i na hlavě samic
 • Ronění paroží – nasazování parohu, počáteční období růstu parůžků
 • Lýčí, mech – silně prokrvená a citlivá, krátce osrstěná kůže s množstvím pachových žláz, vyživující rostoucí paroh. Po vyzrání parohu odumře a zvěř se ho zbavuje, vytloukáním, tj. odíráním o dřeviny nebo tvrdší byliny. Někdy zvěř kusy lýčí požírá              
 • Vytloukání – zbavování vyzrálého paroží lýčí jeho odíráním o dřeviny nebo pevnější byliny. Odřená místa na dřevinách se nazývají výtlučky
 • Shozy – jednotlivé shozené parohy nebo parůžky
 • Růže – silně rozbrázděný či perlený věneček na spodním okraji lodyhy parohu těsně nad pučnicí. Tvoří se od druhého paroží. Podle tvaru se rozeznávají růže řetízkovité či růžencovité (nízké). Jako patologický jev se někdy vyskytují tzv. růže nepravé
 • Pečeť – vypouklá část pod růží, kde se paroh oddělil od pučnice. Má barvu kosti a je drsná
 • Lodyha – viz. Paroh
 • Puky – nevyvinuté výsady na paroží, nejčastěji jelenů, které naznačují, kde byla výsada v roce minulém nebo vyroste v roce příštím. Za výsady se nepočítají, pokud nejsou alespoň 2 cm dlouhé
 • Rýhy – Brázdy – Drážky – podélné prohlubeniny na paroží, místa, jimiž procházely krevní cesty rostoucího paroží
 • Výsada – výrůstek z lodyhy parohu, zakončený bílou špicí, delší než 2cm, u Jelence Prstencovité
 • Vidlák – jelen s dvěma výsadami na lodyze
 • Šesterák – jelen s třemi výsadami na lodyze, dále pak dle počtu výsad – Osmerák,Desaterák ...
 • Říje – období sexuální aktivity v měsíci září a částečně října. Během říje jelen laň honí a poté ji pokládá, laň je po zdařeném říjním aktu těžká a následně klade kolouchy.
 • Sykání – hlasový projev říjného Jelena Viržinského           
 • Dle mohutnosti paroží – jelen slabý, silný, kapitální
 • Jistění, Bádání – zapojení všech vjemových smyslů
 • Pátrání – vnímání zrakem
 • Bystření – vnímání sluchem
 • Větření – vnímání čichem

 

 

ZDROJ:

Kovařík J., Rakušan C. – Myslivecká mluva

Rakušan C. a kolektiv – Myslivecký slovník naučný

banner right