banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Lovíme v cizině

Podmínky vývozu lovecké zbraně a střeliva z České republiky, převozu přes jiné státy EU a dovozu do jiných států EU za účelem lovu

Při vývozu lovecké zbraně a střeliva z České republiky, převozu přes jiný členský stát EU a dovozu do jiného členského státu EU za účelem lovu je třeba, abyste byli držitelem Evropského zbrojního pasu, ve kterém máte zapsanou zbraň (zbraně), se kterou chcete lovit v členském státě EU. Pokud cestujete se zbraní a střelivem, musíte mít vždy s sebou tedy Evropský zbrojní pas.

Evropský zbrojní pas vydává policie na základě písemné žádosti fyzické osoby (vlastníka zbraně), která má místo pobytu na území České republiky .

Zároveň musíte mít u sebe doklady prokazující účel Vaší cesty, tedy písemné pozvání k lovu nebo smlouvu o poplatkovém lovu v jazyce státu přes který procházíte, ve státním jazyce státu do kterého cestujete, tak i v českém jazyce.

V případě kontroly ze strany policie nebo celníků na hraničním nebo celním přechodu jste povinni je upozornit, že máte u sebe zbraň.

Nejméně 5 pracovních dnů před dnem předpokládané cesty do jiného členského státu EU (vývozem zbraně) jste povinni oznámit útvaru policie příslušnému podle místa Vašeho pobytu:

  • osobní údaje a číslo cestovního dokladu osoby, která přepravu provádí
  • místo, kam má být zbraň a střelivo do této zbraně vyvezeny 
  • údaje o zbrani - druh zbraně, značka zbraně, typ zbraně, kalibr zbraně 
  • údaje identifikující střelivo - druh, značku, kalibr a množství střeliva 
  • hraniční přechod na vnější státní hranici nebo místo překročení vnitřní státní hranice, přes který se vývoz a zpětný dovoz provede 
  • údaje o dopravním prostředku 
  • datum předpokládaného vývozu a zpětného dovozu. 

Doporučujeme mít u sebe jedno vyhotovení tohoto oznámení s potvrzením o jeho podání na příslušném policejním útvaru.

 

 

16.02.2015
Mgr. Barbora Sedláková
Zpět
banner right