banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Kynolog radí

Kapitoly života jezevčíků

Kapitoly života jezevčíků

Stejně jako náš „jezevčičí“ seriál, tak má i život reálných pejsků několik zásadních kapitol.

Život každého psa, včetně mého Lukáška, lze z hlediska soužití s vůdcem, okolním světem a se zaměřením na loveckou upotřebitelnost rozdělit na pět období. Z nich nejdůležitější je období první, proto jsme se mu také nejvíce věnovali, které klade základy a stanoví možnosti rozvoje v dalším psím životě. Víte již, jak je toto období krátké a proto je nepromarněte!

První životní kapitola

Tím prvním obdobím je čas před dosažením pohlavní dospělosti. Trvá od převzetí štěněte do jeho pohlavního dospívání. Lze je charakterizovat včasným a relativně častým poskytováním příležitostí k přiměřenému rozvinutí vrozených loveckých vlastností. Neméně důležité je i navázání vztahu, v němž štěněti nahrazujete psí mámu. Hra a laskavé jednání s notnou dávkou trpělivosti a tolerance je to, co k nám získává důvěru malého jezevčího psíka. Poslušnost nacvičujte bez nátlaku, formou hry, kde pochvala, odměna a pohlazení povedou k jejímu postupnému dosahování. Třeba náš Lukášek měl v tomto čase vedle pohlazení velice rád „podrbání za ušima“, což má ovšem rád dodnes…

Druhá životní kapitola

Druhou životní kapitolou života jezevčíka je období pohlavního dospívání, které trvá přibližně dva měsíce. U fenek začíná o něco dříve, přibližně ve stáří sedmi měsíců, u pejsků o nějakých osm týdnů později. Můžeme je charakterizovat vytvořením vztahu vůdce smečky k podřízenému členovi smečky.

Podřízení psa dosáhnete pomocí intenzívního a důsledného domácího nacvičování cviků poslušnosti za přiměřeného nátlaku. Mějte na paměti osvědčenou radu, že jestliže štěně mohlo poslechnout, pak mladý pes poslechnout musí! Případnou přechodnou ztrátu důvěry získáte zpět zásadně vždy po ukončení toho kterého cviku pochvalou, odměnou, pohlazením, ale i tím, že jezevčíkovi umožníte, aby vám vyjádřil svou podřízenost a oddanost.

Nátlak při domácím výcviku poslušnosti je nezbytný proto, aby později, po absolvování zkoušek vloh a norování a zejména při působení všemožných rušivých vlivů a k dosažení klidu před zvěří stačil k jeho ovládnutí pouze důrazně vyslovený povel, v závislosti na požadavcích jednotlivých zkoušek a samozřejmě především lovecké praxe.

Třetí životní kapitola

Období přípravy na zkoušky v honitbě je třetí kapitolou v životě každého jezevčíka. Začíná plynule po zvládnutí cviků poslušnosti, které umožní ovládnutí psa při nácviku loveckých disciplín pro zkoušky vloh a zkoušky lovecké upotřebitelnosti. Míra vyžadování poslušnosti a ovladatelnosti bude odlišná před absolvováním zkoušek vloh a norování, a odlišná mnohem a mnohem náročnější, při zahájení přípravy na další, zejména barvářské zkoušky. V čase přípravy na jednotlivé zkoušky navážete bezprostředně na základy, které jste položili v době, kdy byl váš jezevčík štěnětem a dále je rozvinete podle konkrétních požadavků jednotlivých zkoušek, s tím, že nejdříve absolvujete s mladým psem, zpravidla starším jednoho roku, na jaře zkoušky vloh a norování, na podzim pak zkoušky barvářské a v dalším roce zkoušky lesní, případně honičů.

Já osobně jsem s Lukasem postupoval v duchu tohoto modelu a rozhodně jsem neprohloupil. Je škoda, že někteří vůdci a chovatelé, a to i z řad myslivců, kteří si předsevzali za cíl úspěšné složení zkoušek, zde končí, aniž by nadále své jezevčíky využívali v myslivecké praxi, která by vlastně měla být vyvrcholením dlouhodobé práce se psem.

Čtvrtá životní kapitola

Čtvrtou životní kapitolou jezevčíka je právě zavedení do praxe. Začít by mělo okamžitě po úspěšném absolvování zkoušek lovecké upotřebitelnosti. Zde se budete řídit zásadou, že přednost před vším ostatním má dosled poraněné spárkaté zvěře, případně dohledávka drobné zvěře, a dále zásadou, že první dosledy musí být úspěšné a podle toho je budete vybírat. Teprve o úspěšném zvládnutí několika lehčích dosledů můžete psa nasadit i v případech, kdy je výsledek nejistý, ale i v disciplínách charakterizovaných jako práce před ranou. I zde však platí, že teorie míní, praxe mění.

Můj jezevčík například první, a hned úspěšný dosled absolvoval ve chvíli, kdy jsem smrtelně postřelil jelena siku a nezbylo mi nic jiného, než ještě ne zcela „vypracovaného“ psa ostře nasadit. Nicméně to zvládl na jedničku, dokonce nález v tu chvíli již zhaslého kusu z houštiny srdnatě a sebevědomě hlásil a usnadnil mi tak další práci s ním. O radosti nemluvě!

Pátá životní kapitola

Poslední kapitolou, kterou chci stručně nastínit, je vedení jezevčíka v myslivecké praxi. Vůdce, kterému se podařilo dovést svého jezevčíka až sem a spolu jsou úspěšní především v dosledech, ale i v dalších disciplínách, zjišťuje s potěšením, že se změnil jejich vzájemný vztah. Jako by zmizel vztah vůdce smečky a podřízeného člena a jezevčík stále častěji přesně ví, co se od něj očekává a snaží se pánovi bezmezně vyhovět. Vůdce ví, že jeho pes potřebuje k dalšímu zdokonalování příležitosti k práci, především v dalších dosledech. Protože zpravidla sám tolik příležitostí nemá, je vděčný svým kamarádům, když ho se psem k dosledu pozvou. Ti naopak ocení prokázanou jezevčičí službu. Dobře připravený jezevčík nejen, že zachraňuje trofej a zvěřinu, ale, a to především, umožňuje lovit podle zásad myslivecké etiky a neposlední řadě působí kladně na vzájemné vztahy v kolektivu myslivců, což rozhodně není zanedbatelné.

V našem populárně naučném seriálu o jezevčících bychom mohli pokračovat ještě velice dlouho, ostatně výchova a výcvik tohoto psího druhu byly a jsou obsahem mnoha odborných publikací a vědeckých pojednání.

Mně, coby autorovi však šlo především o to, nastínit v kostce stěžejní okamžiky ve vzájemném soužití člověka a jezevčíka, psa k neporažení, neboť on opravdu takovým je. A to nejen z hlediska své originální srdnatosti, ale i proto, že díky svému jezevčíkovi, svým jezevčíkům, protože zcela jistě nezůstanete jen u jednoho, se stane, stejně jako se to stalo mně s Lukasem od Chlebského potoka, že váš život bude bohatší o radost z jejich čtyřnohé společnosti, z jejich vývoje a úspěchů, pro které v čase vytvoříte podmínky. Se svými jezevčíky se podíváte do míst, která byste jinak nenavštívili a setkáte se s lidmi, které byste jinak sotva poznali a získáte přátele na celý život. A budete-li si užívat společnosti svých jezevčíků se svými životními partnery, dětmi a třeba i vnoučaty, bude váš život bezesporu bohatší a krásnější.

Bude pestrobarevnější, plný lásky a nespočetných mysliveckých zážitků.

31.08.2016
PhDr. Oldřich Koudelka
Zpět
banner right