banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Etika a historie myslivosti

Zámek Krásný Dvůr

Zámek Krásný Dvůr

Mezi významné myslivecké památky řadíme zámek Krásný Dvůr, kde se nachází sbírky obrazů a uměleckých předmětů s loveckými náměty.

 

Nejstarší písemná zmínka o Krásném Dvoře pochází již z roku 1295, kdy je připomínán Vilém z Krásného Dvora. V první čtvrtině 16. století se stal majitelem Krásného Dvora Václav Pětipeský z Chýš, který započal v místech dnešního zámku budovat tzv. Horní tvrz, kterou však nedostavěl. Jako jeden z hlavní viníků stavovského odboje proti Ferdinandu I. byl v roce 1547 popraven. Stavbu v podobě renesanční vily dokončil až její nový majitel Jan ml. Mašťovský z Kolovrat. Tato vila ze 16. století a její vnitřní rozdělení tvoří základní konstrukci dnešní hlavní zámecké budovy. V držení krásnodvorského statku se poté vystřídali různí vlastníci, kteří zde neudělali žádné významné úpravy.  V roce 1649 se koupí dostává Krásný Dvůr do majetku rodu Černínů, v jejichž držení zůstal až do roku 1945.

V současné době je veřejnosti v rámci jedné prohlídkové trasy prezentováno 18 místností. Zámek postupně prochází rekonstrukcí. V letech 2004 až 2010 byly obnoveny střechy a krovy na hlavní zámecké budově.

 

Více informací naleznete na https://www.zamek-krasnydvur.cz/cs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

banner right