banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Cizinec loví v České republice

Podmínky pro lov v České republice

Kdo loví zvěř musí mít u sebe:

  • lovecký lístek
  • povolenku k lovu
  • potvrzení o povinném pojištění (s limitem 20 mil.,- Kč při škodách způsobených na zdraví nebo usmrcení jiných osob a limit pojistného plnění ve výši 500.00,- Kč při škodě na věci)
  • při lovu zbraní též zbrojní průkaz resp. Evropský zbrojní průkaz.

Povolenky k lovu vydává uživatel honitby. Lovecký lístek vydává orgán státní správy myslivosti a to osobě starší 16 let, způsobilé k právním úkonům, s průkazem o složení zkoušky z myslivosti resp. doklad opravňující k lovu vystaveným v cizině a osobě bezúhonné (pokud se žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dní, lze bezúhonnost prokázat předložením loveckého lístku ze země pobytu dotyčného na místo výpisu z Rejstříku trestů).

06.01.2015
Mgr. Barbora Sedláková
Zpět
banner right