banner top
WM Hunting logo

Česká republika

Header image

Cizinec loví v České republice

Podmínky dovozu zbraní a střeliva do České republiky myslivci z nečlenských zemí Evropské Unie

Pokud nejste občanem členského státu Evropské unie, potřebujete pro dovoz Vaší zbraně a střeliva do Čech Zbrojní průvodní dopis, který Vám na žádost vydá velvyslanectví České republiky ve Vaší zemi.

V žádosti o vydání zbrojního průvodního dopisu je třeba uvést:

  • osobní údaje (jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu) a číslo pasu
  • místo, kam budete zbraň a střelivo převážet, tj. místo dohodnuté honitby
  • údaje o druhu zbraně a střeliva
  • název hraničního přechodu na vnější Schengenské hranici nebo místo překročení vnitřní hranice, přes které budete zbraň a střelivo na území Čech dovážet
  • druh dopravního prostředku
  • datum dovozu zbraně a střeliva

K žádosti je třeba přiložit zvací dopis od uživatele honitby, kde máte dohodnutý lov nebo smlouvu o poplatkovém odstřelu zvěře uzavřenou s tímto uživatelem, vyhotovené v českém jazyce a s úředně ověřenými podpisy.

Pokud přijíždíte do Čech se zbraní a střelivem přes vnější Schengenskou hranici, je třeba mít u sebe Zbrojní průvodní dopis a ohlásit dovoz zbraně a střeliva policii a celníkům, kteří na vnější Schengenské hranici provádějí hraniční a celní kontrolu.

Jestliže přijíždíte přes vnitřní hranici (v rámci Shengenského prostoru), dovoz zbraní a střeliva nemusíte znovu ohlásit. Pro případ kontroly ze strany policie nebo celníků je třeba mít u sebe Evropský zbrojní pas. Na doložení účelu zvací dopis (v českém jazyce) od uživatele honitby, kde máte dohodnutý lov nebo smlouvu o poplatkovém odstřelu zvěře uzavřenou s tímto uživatelem.

12.02.2015
Mgr. Barbora Sedláková
Zpět
banner right